2018-04-05 10:41:32

Nastava - 09.04.2018.

09.04.2018. za treće i četvrte razrede  nastava je  u jutarnjoj  smjeni, a 

za prve i druge u popodnevnoj smjeni.

U travnju je utorak dan za slobodne aktivnosti.


III. gimnazija Osijek