2011-04-10 09:06:00

Pripreme za DM - matematika - viša razina

Pripreme za maturu iz matematike održat će se u utorak 12.04., od 12:20h u čitaonici. Zadatci za vježbu (vektori, geometrija prostora) su u prilogu. 


III. gimnazija Osijek